223/16 Zpráva o implementaci Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti za třetí čtvrtletí roku 2016; T: 4.11.2016

Materiál obsahuje vyhodnocení plnění Akčního plánu za třetí čtvrtletí roku 2016. Shrnuje podrobné informace o plnění jednotlivých opatření legislativního i nelegislativního charakteru. Vyhodnocení plnění Akčního plánu za poslední čtvrtletí proběhne v prosinci 2016.

Ve třetím čtvrtletí 2016 vláda v souladu s Akčním plánem schválila jednu z nejdůležitějších legislativních norem pro zjednodušení investiční výstavby, novelu stavebního zákona. Stanovila také seznam prioritních dopravních staveb, které mají stanovisko EIA podle zákona č. 244/1992 Sb., a u kterých bude využit speciální postup směřující k jejich urychlené výstavbě.

Vláda také schválila po projednání se sociálními partnery iniciativu Průmysl 4.0, která je klíčová pro adaptaci na čtvrtou průmyslovou revoluci a digitalizaci průmyslu. Na ni budou navazovat samostatné iniciativy Práce 4.0 a Vzdělávání 4.0, které stanoví rámec pro změny ve vzdělávání a na trhu práce právě v souvislosti s digitalizací. Vláda také schválila Národní plán rozvoje sítí nové generace, klíčový dokument pro podporu rozvoje vysokorychlostního internetu na území ČR.

Díky několika dílčím krokům v oblasti zahraničního obchodu nebo poskytování státních garancí došlo také k lepšímu zacílení podpory pro malé a střední podnikatele. V neposlední řadě vláda v souladu s Akčním plánem rozhodla o navýšení minimální mzdy, úpravě odměňování řidičů autobusů a o navýšení platů ve zdravotnictví, školství i u dalších zaměstnanců státu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/