223/10 Opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy; T: 22.9.2010

Materiál je předkládán na základě usnesení vlády č. 444 ze dne 21. dubna 2008 a č. 80 ze dne 25. ledna 2010. Usnesení vlády č. 444 určilo variantu, kterou bude zvýšení nízké úrovně ochrany před povodněmi v povodí horního toku Opavy řešeno, dále zejména určilo zásady pro zahájení majetkoprávního vypořádání, uložilo zahájení přípravy stavby zpracováním prvního stupně projektové dokumentace, uložilo zahájení majetkoprávního vypořádání a na tyto činnosti uložilo zajistit finanční prostředky.

Předkládaný materiál shrnuje informace o zájmovém území, o současném stavu přípravy opatření a použitých finančních prostředcích a jsou v něm zejména navrženy další kroky v přípravě opatření s důrazem na efektivní, maximálně úsporný rychlý postup.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/