223/20 Návrh vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích; T: 23. 12. 2020

Cílem ERÚ je zajistit odpovídající kvalitativní požadavky na doklad o vyúčtování, zejména zvýšením přidané hodnoty pro zákazníka v podobě přehlednosti a transparentnosti údajů obsažených na dokladu o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, a to v návaznosti na zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a příslušné právní předpisy EU. Doklad o vyúčtování by podle názoru ERÚ měl obsahovat především takové relevantní údaje, které zákazník vyhledává, žádá či potřebuje pro orientaci v souvislosti s vlastní spotřebou energie a nákladech na ni vynaložených, aby mohl učinit kvalifikovaná rozhodnutí o nezbytnosti vynaložení výše těchto nákladů a možnostech jejich snížení. ERÚ navrhuje některé z požadavků evropských právních předpisů, které se týkají vyúčtování dodávek energie, transponovat v mezích energetického zákona právě prostřednictvím prováděcího právního předpisu, tj. vyhlášky, kterou se stanoví rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb v elektroenergetice a souvisejících služeb v plynárenství (§ 98a odst. 2 písm. j) energetického zákona).

 

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 23. 12. 2020 do 16h.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/