222/14 Novela zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí; T: 7.1.2015

Návrh zákona je předkládán na základě usnesení vlády č. 419 ze dne 31. května 2010, kterým byl vzat na vědomí materiál Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) s názvem „Opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice eliminací nadbytečných požadavků environmentální legislativy“ (tzv. ekoaudit).
Cílem navrhované právní úpravy je snížení počtu provozovatelů, kteří mají evidenční a případně též ohlašovací povinnosti ve vztahu k IRZ, a tím i snížení jejich administrativní zátěže, s důrazem na snížení administrativní zátěže malých a středních podnikatelských subjektů. Nové vymezení okruhu povinných subjektů nad rámec nařízení č. 166/2006/ES by rovněž mělo přesněji specifikovat, na které subjekty se povinnosti ve vztahu k IRZ vztahují. Navrhovaná právní úprava vzhledem k tomu, že se týká jen povinných subjektů, na které se nevztahuje nařízení č. 166/2006/ES, žádným způsobem neovlivní plnění povinností České republiky vyplývajících z daného evropského nařízení. Redukce by se měla dotknout asi 1/3 současných ohlašovatelů (tj. přibližně 1700 provozoven z celkových 5 tis.) a jejich úspory by mohly dosáhnout částky 29 mil. Kč za rok.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/