222/11 NV o oceňování majetku; T: 4.10.2011

V souladu s koncepcí oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, založenou zákonem o oceňování majetku, předložený návrh výše uvedené vyhlášky sleduje zjednodušování a zprůhlednění oceňování především pro daňové účely. Tato vyhláška aktualizuje ceny nemovitostí pro porovnávací metodu, koeficienty změny cen staveb, koeficienty prodejnosti a dále vesměs pouze upřesňuje a doplňuje jednotlivá ustanovení na základě připomínek a dotazů odborné veřejnosti tak, aby stejně jako předcházející předpisy co nejvíce přiblížila ceny zjištěné cenám sjednaným.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/