222/10 NV o náhradě ušlého výdělku (daňový řád); T: 1.10.2010

Důvodem pro předložení návrhu vyhlášky o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní je kromě faktu, že s účinností k 1. lednu 2011 dojde ke zrušení zákona o správě daní a poplatků, na jehož základě byla vydána stávající vyhláška, především skutečnost, že současná vyhláška postrádá řešení situace, jak se stanoví výše hotových výdajů. Stávající úprava pro stanovení výše nároku náhrady ušlého výdělku při správě daní je zastaralá a v mnoha ohledech nedostatečná. Přijetím nového návrhu by mělo dojít ke zvýšení právní jistoty oprávněných, a to zejména v důsledku upřesnění postupu pro výpočet těchto náhrad. Dalším důvodem je též zejména skutečnost, že tato vyhláška neumožňuje pružně reagovat na moderní trendy v oblasti zabezpečení cenin proti padělání, což zapříčiňuje snížení příjmů do státního rozpočtu.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/