222/23 Novela nař. vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě;T:16.11.2023

Účelem navrhované právní úpravy je s účinností od 1. ledna 2024 zvýšit základní sazby minimální mzdy. Návrh se předkládá variantně: Varianta I představuje zvýšení základní měsíční sazby minimální mzdy z 17 300 Kč na 18 900 Kč. Varianta II představuje zvýšení základní měsíční sazby minimální mzdy z 17 300 Kč na 19 400 Kč.

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy se navrhuje valorizovat nejnižší úrovně zaručené mzdy (dále jen „NÚZM“), a to tak, že:    

Varianta I (při MM 18 900 Kč):

V 1. skupině prací se NÚZM stanoví ve výši základní sazby minimální mzdy;

Ve 2. skupině prací se NÚZM za měsíc stanoví ve výši základní sazby minimální mzdy za měsíc zvýšené o částku 500 Kč;

NÚZM pro 3. a 7. skupinu prací se navrhuje ponechat ve stávající výši;

V 8. skupině prací se NÚZM stanoví ve výši dvojnásobku základní sazby minimální mzdy.

Varianta II (při MM 19 400 Kč):

V 1. skupině prací se NÚZM stanoví ve výši základní sazby minimální mzdy;

Ve 2. skupině prací se NÚZM za měsíc stanoví ve výši základní sazby minimální mzdy za měsíc zvýšené o částku 500 Kč;

Ve 3. skupině prací se NÚZM zvyšuje o 500 Kč oproti stávající výši;

NÚZM pro 4. a 7. skupinu prací se navrhuje ponechat ve stávající výši;

V 8. skupině prací se NÚZM stanoví ve výši dvojnásobku základní sazby minimální mzdy.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 16.11.2023.