222/20 Aktualizace Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2021; T:11.12.2020

Souhrnný akční plán je transparentní, systémový a dlouhodobý nástroj na řešení specifických problémů rozsáhlého území. Vzhledem k faktu, že aktualizace Souhrnného akčního plánu je vládě ČR předkládána každoročně jsou opatření plánována jako víceletá s možností každoroční aktualizace. V roce 2020 došlo k posunu v předložení akčního plánu na vládu z důvodu celosvětové pandemie COVID-19, kdy regiony vznesly požadavek na pozastavení schvalování opatření a požádaly o možnost připravit opatření, která by reagovala na tuto situaci. Návrh Souhrnného akčního plánu vychází nejen z nových podnětů, ale také z dosavadních výsledků implementace programu RE:START, které jsou popsány ve Zprávě o realizaci opatření Souhrnných akčních plánů hospodářské restrukturalizace MSK, ÚK a KVK.

 

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 11. 12. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/