22/17 Návrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě; T: 9.3.2017

V případě zálohovaného výživného jde o speciální transfer, aby došlo ke zmírnění chudoby v důsledku neplnění vyživovací povinnosti ze strany povinného rodiče, a to pouze po dobu probíhajícího výkonu rozhodnutí. Stát bude vyplácet zálohované výživné jako dávku sociálního zabezpečení, kterou bude hradit ze státního rozpočtu, zároveň však přistoupí se svým nárokem jako účastník řízení vedle oprávněné osoby do již probíhajícího řízení o výkonu rozhodnutí nebo exekučního řízení, a to do výše poskytnutého zálohovaného výživného. Budou tedy využity již stávající nástroje vymáhání, čímž je maximalizována efektivita opatření a nenarůstají náklady v souvislosti s vymáháním dávky.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/