22/15 Novela zákona o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků EU; T: 12.3.2015

Cílem navrhovaného zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, je zajistit jednotnou aplikaci obecného a sektorového systému uznávání odborných kvalifikací v České republice. Tento systém je obsažen ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, ze dne 7. září 2005, která byla novelizována směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zcela novou směrnici nýbrž o novelu stávající směrnice o uznávání odborných kvalifikací, nově zaváděné nástroje jsou přesně cílenou modernizací stávajících ustanovení. Účelem zákona je:

  • zmenšit složitost postupů pomocí evropského profesního průkazu – propojení s IMI,
  • reformovat obecná pravidla pro usazení v jiném členském státě nebo pro dočasnou změnu působiště,
  • modernizovat systém automatického uznávání,
  • vytvořit právní rámec pro částečně kvalifikované odborníky,
  • vyjasnit záruky pro pacienty – výstražný mechanismus, ověření jazykových znalostí,
  • zjednodušení přístupu občanů k informacím a on-line přístupy k žádostem a podáním,
  • zahájit proces systematického posuzování a vzájemného hodnocení všech regulovaných povolání v členských státech – transparentnost.

 

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/