221/16 Zpráva o postupu otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální dopravy; T: 8.11.2016

V rámci materiálu z listopadu 2015 byl stanoven předpokládaný časový a věcný postup otevírání trhu u dopravních služeb, které Ministerstvo dopravy (dále jen „MD“) na základě § 4 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů objednává. Vláda schválila, že MD bude pokračovat v procesu otevírání trhu veřejných služeb na základě vládou schváleného pořadí soutěžených linek, při zohlednění možností čerpání dotací na vozidlový park prostřednictvím Operačního program Doprava pro programovací období 2014-2020 (dále jen „OPD2“). Vláda stanovila rovněž další postup týkající se postupu sjednávání smluv o veřejných službách na linkách R13 Brno – Břeclav – Olomouc a R16 Plzeň – Most.

V návaznosti na to je v předkládaném materiálu popsán postup uzavírání smlouvy o veřejných službách na těchto linkách R13 a R16, jakož i jiným vládním materiálem schválená změna provozního konceptu spočívající v zavedení expresního segmentu na lince Ex7/R17 Praha – České Budějovice – Linz. Předkládaný materiál se dále věnuje využití evropských prostředků v rámci OPD2 na obnovu železničních kolejových vozidel a stanovuje další postup v objednávce státu pro následující období. Je navrženo pokračovat v přípravě přímého zadání linky Ex6 Praha – Plzeň – Cheb/Mnichov a zároveň u vybraných linek postupovat v procesu otevírání trhu veřejných služeb na základě vládou schváleného pořadí soutěžených linek při zohlednění možností čerpání dotací na vozidlový park prostřednictvím OPD2. U realizace vybraných linek se navrhuje využít pro tyto projekty pořízení vozidel objednatelem. Z věcného hlediska je navrženo aktivně řešit tarifní integraci v oblasti železniční veřejné dopravy a přistoupit k řešení problematiky tzv. „režijního jízdného“.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/