221/14 Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG); T: 17.12.2014

Sdělení Evropské komise “Zajistit fungování vnitřního trhu s energií“ (COM(2012) 663 final, vydané 15.11.2012) uvádí ve své příloze Akční plán pro Evropu, bod 14 – Příprava národních akčních plánů pro rychlé zavádění inteligentních sítí. V návrhu Aktualizace státní energetické koncepce ČR (ASEK) v kapitole “Nástroje na prosazování SEK v oblasti státní správy“ je formulován úkol pro MPO: “Zpracovat národní akční plán implementace inteligentních sítí do 31. 12. 2014“. Úkol souvisí s jednou z priorit ASEK týkající se koncepce rozvoje síťové infrastruktury pro zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu při požadovaném rozvoji distribuované výroby elektřiny (zejména OZE) včetně zapojení malých teplárenských zdrojů, řízení výroby, akumulace a spotřeby, s přihlédnutím k požadavku zvyšování energetické účinnosti.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/