221/10 NV o měření elektřiny a o neoprávněném odběru; T: 1.10.2010

Předložený návrh vyhlášky je zpracován na základě zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.

V § 98a odst. 1 písm. a) zákona je nově upraveno zmocnění Ministerstva průmyslu a obchodu k vydání vyhlášky k provedení § 49 zákona. V souladu se zmocňovacím ustanovením návrh vyhlášky stanoví druhy měřicích zařízení, umístění měřicích zařízení a způsoby a podmínky jejich instalace, určení množství odebrané elektřiny v případě závady měřicího zařízení a způsob stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, dodávce, přenosu nebo distribuci elektřiny.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/jak-na-