22/10 Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2010 – 2016; T: 9.2.2010

Koncepce vychází ze spolupráce ministerstva kultury a zástupců filmařské obce na materiálu „Teze zákona o kinematografii“. Potřeba zpracovat Koncepci vyplynula rovněž z mezirezortního připomínkového řízení k návrhu zákona o kinematografii, které proběhlo v roce 2007.

Jednotlivé zákony vztahující se ke kinematografii potvrdily svou potřebnost, avšak vzhledem k době jejich vzniku jsou z hlediska praxe již zastaralé a nedostačující, nemohou reflektovat nové technologie výroby a šíření – distribuce děl, nerespektují současný proces filmové tvorby a výroby, trpí pojmovou a institucionální roztříštěností a nepřehledností, a neakceptují kinematografii jako kreativní průmysl s velkým ekonomickým potenciálem. V ostatních státech EU je legislativa vztahující se ke kinematografii mnohem mladšího data, a tedy aktuální ve smyslu nových technologií a konkurenceschopnosti v mezinárodním měřítku.

Cíle koncepce:

  • posílit a uchovat hodnoty české filmové kultury,
  • rozvinout český filmový průmysl a učinit jej konkurenceschopným v mezinárodním měřítku,
  • posílit hospodářský potenciál kinematografie a vytváření pracovních míst,
  • vybudovat fungující systém finanční a státní podpory,
  • vytvořit právní zázemí, které by sloužilo k těmto účelům a bylo v souladu s předpisy EU,
  • podpořit roli kinematografie jako nezastupitelné složky našeho kulturního dědictví zasluhující podporu a ochranu.
  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory