221/20 Zpráva o implementaci „Nové agendy pro města“ v České republice; T:10.12.2020

Nová agenda pro města“ je dokument přijatý na závěr Třetí celosvětové konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Habitat III“, která se konala v říjnu 2016 v ekvádorském Quitu. Vznikl v reakci na rostoucí míru urbanizace ve světě a představuje souhrn závazků v oblasti bydlení a udržitelného rozvoje měst s výhledem do roku 2036.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 10. 12. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/