220/15 NV o podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví; T: 29.10.2015

Vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění vyhlášky č. 472/2006 Sb., je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška upravuje mimo jiné obsah a rozsah kurzů v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace spolu s náležitostmi přihlášky ke zkoušce a složení zkušebních komisí.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/