221/23 Novela vyhl. č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin;T:16.11.2023

Cílem navrhované právní úpravy je především doplnění a upřesnění požadavků na složení potravin. Zatímco současné znění vyhlášky stanoví zákaz přidávání vyjmenovaných nežádoucích látek do potravin, podle navrhovaného znění bude postižena také situace, kdy je nežádoucí látka přirozenou součástí složky používané při výrobě potravin.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 22.11.2023.