220/23 2. zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti;T:16.11.2023

Materiál je předkládán v návaznosti na usnesení vlády ze dne 25. ledna 2021 č. 68 o Zprávě o kvalitě života a její udržitelnosti, bod II/1b. Usnesení ukládá ministrovi životního prostředí předložit vládě do 31. prosince 2023 2. zprávu o kvalitě životě a její udržitelnost.

Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti je hodnotící zprávou o pokroku v naplňování cílů strategického rámce Česká republika 2030 (ČR 2030).

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 16.11.2023.