220/22 Novela nař.vl. č. 500/2021 Sb., o podmínkách poskytování zvl. cen hlasové komunikační služby;T: 6.12.2022

Předmětný návrh stanovuje nad rámec stávající právní úpravy (stanovení dokladů, kterými oprávněné osoby prokazují svůj nárok na poskytnutí zvláštních cen) mimo jiné rozsah, formu, dobu a způsob předávání údajů do seznamu vedeného Českým telekomunikačním úřadem, způsob vedení seznamu a způsob a podmínky přístupu podnikatelů do takového seznamu.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/