220/20 Informace o plnění Koncepce zavádění metody BIM v České republice; T:10.12.2020

Hlavním cílem Koncepce zavádění metody BIM v České republice BIM (Building Information Modelling) je jmenovat klíčová témata týkající se oblasti BIM, která je nutno řešit a navrhnout další postup včetně doporučených opatření k tomu, aby tato metoda mohla být v ČR běžně a efektivně využívána. Koncepce BIM zahrnuje harmonogram 38 opatření zaměřených na 7 tematických oblastí: základní technická opatření, problematika veřejných zakázek, povolovací procesy, národní infrastruktura pro prostorové informace (NIPI), vzdělávání a pilotní projekty.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 10. 12. 2020 do 16h.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/