22/23 Návrh vyhlášky o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy;T:21.2.2023

Návrh vyhlášky upravuje požadavky na dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy, a to zejména stanovením požadavků na strukturu a náležitosti informační koncepce orgánu veřejné správy a provozní dokumentace, řízení informatiky a jednotlivé fáze životního cyklu informačních systémů veřejné správy. Návrh vyhlášky mimo jiné dále upravuje dekomponování informačních systémů veřejné správy, strukturování dat v informačních systémech veřejné správy, technické požadavky na informační systémy veřejné správy, zajištění bezpečnosti informačních systémů veřejné správy a hodnocení ekonomické výhodnosti provozu a způsobu provozu informačních systémů veřejné správy.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 21. 2. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/