22/22 Druhá Situační zpráva ke Strategii správy rádiového spektra;T:9 3.2022

S ohledem na další vývoj v oblasti správy rádiového spektra, jakož i na potřebu vyhodnotit svěřené úkoly a připravit strategická opatření pro další období, vypracoval ČTÚ Druhou Situační zprávu, kterou tímto předkládá vládě pro informaci, když se jedná o závažnou problematiku, jejíž řešení je primárně v působnosti ČTÚ, ale dotýká se oblastí působnosti ostatních členů vlády. Z Druhé Situační zprávy vyplývá, že z celkem 40 dosavadních krátkodobých cílů a opatření obsažených ve Strategii po doplnění První Situační zprávou bylo v původně předpokládaném věcném rozsahu realizováno 35 cílů a opatření. Zbývajících 5 cílů a opatření bylo odloženo, nahrazeno jinými cíli a opatřeními nebo nebylo realizováno. Střednědobá a krátkodobá opatření nejsou s ohledem na časový či věcný přesah do dalších úkolů předmětem vyhodnocení.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 9. 3. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/