22/21 Návrh zákona, kt. se mění zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků; T:24.3.2021

Cílem návrhu je transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1151 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností, a odstranit některé identifikované nedostatky či zapracovat podněty praxe v oblasti úpravy obchodních korporací a fungování veřejných rejstříků.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 24. 3. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/