22/20 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony; T: 2.4.2020

Materiál obsahuje změny daňových zákonů, ke kterým má dojít s účinností od 1. ledna 2021. Mezi navrženými změnami je např. zavedení stravenkového paušálu; osvobození od pobytového poplatku pro doprovod dětských pacientů, pokud je jim pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění; rozšíření pravomoce obcí při stanovení místního koeficientu daně z nemovitých věcí; postupné zvyšování sazeb spotřebních daní z tabáku.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/