22/19 Jednotný národní rámec pravidel a postupů v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2021-2027; T: 27.2.2019

Příprava Jednotného národního rámce pravidel a postupů, jejímž cílem je připravit soubor pravidel, který přispěje efektivnímu systému podpory z EU fondů v období 2021-2027 a který odstraní problematické oblasti systému implementace identifikované v rámci programového období 2014-2020. Zásadní důraz bude kladen na zajištění maximální kontinuity a tím stability celého systému.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/