219/15 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2016; T: 21.10.2015

Státní program je doplňkovým programem k operačním programům jako je např. OP PIK – osa 3, OP ŽP – osa 2 a 5, IROP – osa 2 a k národním programům typu „Nová zelená úsporám“ či „Panel 2013+“.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/