219/14 Vyhláška o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje; T: 15.12.2014

Základní principy navrhované právní úpravy spočívají ve vymezení požadavků pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje. Navrhuje se stanovit:

a) vymezení pojmů u potravinářských výrobků v oblasti mléka a mléčných výrobků, mražených krémů a neharmonizované části produkce olejů a tuků,

b) požadavky na označování obalů a uvádění informací pro spotřebitele,

c) členění výrobků na druhy, skupiny a podskupiny,

d) požadavky na jakost pro jednotlivé výrobky,

e) podmínky pro uvádění na trh – teplotní režimy,

f) čisté množství potraviny včetně přípustné záporné hmotnostní odchylky.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/