219/11 NV o Pravidlech trhu s elektřinou; T: 28.9.2011

Ve vyhlášce jsou navrhovány zejména následující změny:

a) Dochází ke zrušení některých ustanovení týkajících se obsahových náležitostí vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb, resp. vyúčtování distribuce elektřiny v elektroenergetice, která jsou nově předmětem úpravy vyhlášky č. 210/2011 Sb., o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb.

b) V souvislosti s rostoucí konkurencí na trhu s elektřinou a nárůstem počtu změn dodavatele byla identifikována určitá slabá místa procesu změny dodavatele, která mohou vést k nejistotě účastníků trhu s elektřinou, a to zejména v případě, kdy dochází k následnému odstoupení zákazníka od uzavřené smlouvy, k výpovědi smlouvy apod.. Navrhované úpravy by měly jednoznačně definovat posloupnost kroků a oprávnění jednotlivých subjektů zúčastněných v procesu změny dodavatele zastavit či povolit jednotlivé kroky v procesu změny dodavatele tak, aby byly minimalizovány negativní dopady na zákazníka. Zároveň dochází ke sjednocení procesů změny dodavatele v rámci trhu s elektřinou a plynem, a dále i ke sjednocení procesů v rámci standardní změny dodavatele a první dodávky elektřiny do nově vzniklého odběrného místa.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/