219/10 Nař. vl. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod; T: 28.9.2010

Hlavním důvodem novelizace nařízení vlády č. 61/2003 Sb. je potřeba docílit souladu národních právních předpisů s požadavky evropských směrnic 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky a směrnice č. 2008/105/ES o normách environmentální kvality, neboť v opačném případě ČR hrozí zahájení řízení o porušení smlouvy ze strany Evropské komise nebo pokračování v něm (v případě směrnice č. 2000/60/ES je již reálné podání žaloby Evropskou komisi Evropskému soudnímu dvoru).

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví ukazatele vyjadřující stav vody ve vodním toku, ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod, ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod pro citlivé oblasti a pro vypouštění odpadních vod do povrchových vod ovlivňujících kvalitu vody v citlivých oblastech, ukazatele a hodnoty přípustného znečištění pro zdroje povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, které jsou využívány ke koupání osob, náležitosti a podmínky povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a kanalizace pro veřejnou potřebu a vymezuje citlivé oblasti.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/