219/20 Návrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad; T:7.12.2020

Jedná se o každoroční úpravu výše náhrad v návaznosti na údaje ČSÚ ohledně pohybu spotřebitelských cen.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 7. 12. 2020 do 16h.

/jak-na-