218/16 Koncepce rozvoje národního metrologického systému ČR pro období let 2017 – 2021; T: 8.11.2016

Koncem letošního roku skončí platnost Koncepce rozvoje národního metrologického systému ČR pro období let 2012-2016, a proto se přistoupilo ke zpracování nové Koncepce na roky 2017 – 2021.

I nová Koncepce vychází z analýzy dosaženého stavu a na základě reálných potřeb České republiky vymezuje cíle potřebné pro další rozvoj metrologie. Cílem předkládaného návrhu cílů a úkolů v této oblasti je dále rozvíjet vysokou kvalitu a odbornost této činnosti, která je prospěšná k prosazování zájmů podnikatelů, občanů i státu, zajistit potřebný rozsah výkonů, plnění metrologických požadavků národní ekonomiky atd.

K těmto cílům je možné též využít současné infrastruktury jak institucionální, tak i infrastruktury technické základny a zároveň dbát na její další rozvoj. S ohledem na výše uvedené je nezbytné zajistit též odpovídající míru finanční podpory k naplnění těchto cílů. Hlavním úkolem NMS v podpoře podnikání bude udržet a rozvíjet metrologickou infrastrukturu podporující inovaci technologií, posílit konkurenceschopnost českého průmyslu a jakost služeb, napomoci odstraňování technických překážek obchodu a připravit se na „transformaci“ ekonomiky i života do podmínek tzv. 4. průmyslové revoluce.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/