218/10 NV o informační povinnosti fondu kolektivního investování; T: 24.9.2010

Předkládaný návrh vyhlášky je vypracován v souvislosti s vydáním nové vyhlášky o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní bance, která byla připravena s ohledem na potřebu odlišit informační povinnosti vůči České národní bance (dále jen „ČNB“) jako orgánu dohledu nad činností subjektů v oblasti kolektivního investování a vůči veřejnosti a částečné změny rozsahu, obsahu a periodicity zasílání informačních povinností v oblasti kolektivního investování ČNB.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/