218/23 Novela vyhl. č. 99/2012 Sb., o požadavcích na min. personální zabezpečení zdrav. služeb;T:15.11.2023

Návrh vyhlášky je předkládán v souvislosti s potřebou upravit požadavky na minimální personální zabezpečení ambulantní péče v oboru hygiena a epidemiologie. Cílem předkládaného návrhu je maximální navýšení dostupných očkovacích kapacit v České republice, a to posílením sítě poskytovatelů ambulantní zdravotní péče v oboru hygiena a epidemiologie.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 15.11.2023.