217/16 Návrh zákona o platebním styku; T: 22.11.2016

Vzhledem k tomu, že nová směrnice o platebních službách obsahuje řadu změn oproti stávajícímu stavu regulace, navrhuje se zcela nový zákon o platebním styku a stávající zákon č. 284/2009 Sb. o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, by měl být zrušen. Toto řešení má přispět k větší kvalitě výsledného legislativního textu a napomoci lepší orientaci uživatelů právního předpisu.

Návrh zákona obsahuje veřejnoprávní regulaci některých subjektů oprávněných poskytovat platební služby. Mezi osoby oprávněné poskytovat platební služby se nově zařazuje držitel poštovní licence. Zákon nově přináší regulaci inovativních způsobů placení přes internet, zvyšuje standardy bezpečnosti plateb a posiluje práva uživatelů platebních služeb v případě ztráty, odcizení nebo zneužití platebního prostředku.

Návrh zákona rovněž obsahuje implementaci směrnice o neodvolatelnosti zúčtování, směrnice o elektronických penězích, směrnice o platebních účtech, nařízení o přeshraničních platbách, nařízení o úhradách a inkasech v eurech a nařízení o mezibankovních poplatcích. Tyto předpisy jsou již implementovány ve stávajícím zákoně o platebním styku.

Související soubory

/jak-na-