217/15 NV o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů; T: 26.10.2015

Cílem předložení návrhu je naléhavá potřeba vytvořit Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení podmínky pro prověřování a vyšetřování závažné kriminality páchané s využitím informačních technologií.

Za přímo dotčené subjekty v souvislosti se změnou předmětné vyhlášky je třeba považovat podnikatele v elektronických komunikacích.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/