2/17 Nař. vl. o technických požadavcích na hračky; T: 27.1.2017

Do dodatku C přílohy č. 2 nařízení se doplňují limity chemických látek podle těchto směrnic, v platné úpravě dosud neobsažené. Formamid se mimo jiné používá v odvětví plastů a polymerů, především jako rozpouštědlo, plastifikátor nebo jako látka ve spojení s nadouvadlem používaným při výrobě pěny. Látka 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on se používá jako konzervační látka v hračkách na bázi vody, včetně hobby barev a prstových barev. Látky 5-chlor-2-methylisothiazolin-3(2H)-on a 2-methylisothiazolin-3(2H)-on v poměru 3:1, jakož i samostatně, se používají jako konzervační látky v hračkách na bázi vody, včetně hobby barev, prstových barev, barev na okna/sklo, lepidel a mýdlových bublin.

Související soubory

/jak-na-