216/15 Způsob provádění pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů při pracovním úrazu a nemoci z povolání; T: 14.10.2015

Materiál řeší budoucí podobu zabezpečení zaměstnanců při pracovním úrazu a nemoci z povolání. V současné době odškodnění zaměstnanců provádí Česká pojišťovna a pojišťovna Kooperativa. V loňském roce se diskutovali možné varianty a nakonec byla zvolena varianta „Systém náhrady škody podle zákoníku práce a zákonné pojištění zaměstnavatelů s průběžným financováním“. Konkrétní organizační zabezpečení budou dle návrhu, o kterém rozhodne vláda, provádět soukromé pojišťovny nebo organizační složka státu – Česká správa sociálního zabezpečení.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/