216/14 Návrh zákona o evidenci organizací zaměstnavatelů a o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob; T: 5.12.2014

Ke dni účinnosti nového občanského zákoníku došlo ke zrušení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a dřívější agenda Ministerstva vnitra ČR spojená s evidencí odborových a zaměstnavatelských organizací byla zákonem č. 304/2013 Sb. převedena do spolkového rejstříku vedeného rejstříkovými soudy, a tedy do rezortu Ministerstva spravedlnosti.

Od počátku účinnosti nové právní úpravy dochází k velmi vážným problémům, s nimiž se oba sociální partneři setkávají při zápisech vzniku, změn či výmazů do veřejných rejstříků. Nová právní úprava oproti předchozímu právnímu stavu zavádí pro sociální partnery mnohem širší povinnosti při zápisech do veřejného rejstříku (provádí se zvláštní soudní řízení, požadují se soudní poplatky a realizace dalších věcných i formálních náležitostí) a v řadě případů, podle informací sociálních partnerů, i v rozporu s touto právní úpravou. Ingerence státu je podle názoru sociálních partnerů neoprávněná a v rozporu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána (například úmluvami Mezinárodní organizace práce).

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/