216/10 NV některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů; T: 24.9.2010

Předmětem vyhlášky č. 475/2005 Sb., v platném znění, je v souladu s ustanovením § 6 odst. 3 písm. b) bod 1 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů specifikace technických a ekonomických parametrů, kterými jsou podle zákona především náklady na instalovanou jednotku výkonu, účinnost využití primárního obsahu energie v obnovitelném zdroji a doba využití zařízení. Tyto technické a ekonomické parametry jsou stanoveny v příloze č. 3 vyhlášky a jejich dodržením je výrobci elektřiny zajištěno dosažení patnáctileté doby návratnosti investic při podpoře výkupními cenami stanovenými Energetickým regulačním úřadem.

S ohledem na neustálý vývoj a zdokonalování technologií využívajících obnovitelné zdroje na jedné straně a změny cen vstupů na straně druhé je nezbytné tyto technické a ekonomické parametry v čase měnit. Klíčovou oblastí v předkládané novely vyhlášky je aktualizace technicko ekonomických parametrů fotovoltaických elektráren, jejichž měrné investiční náklady v čase rapidně klesají. Parametry všech ostatních obnovitelných zdrojů zůstávají neměnné, protože z analýzy současného stavu nevyplynula nutnost tyto parametry měnit. Z uvedeného důvodu návrh vyhlášky upravuje pouze přílohu č. 3 vyhlášky č. 475/2005 Sb., a jen v oblasti fotovoltaických výroben.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/