2/16 NV paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele; T: 18.1.2016

Jejím účelem je stanovení paušální částky nákladů řízení ve výši 30 000 Kč jako jednotné sazby náhrady nákladů řízení, která může být (a má být) Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže jako orgánem dozoru nad zadáváním veřejných zakázek uložena zadavatelům veřejných zakázek. Návrh vyhlášky počítá také s případem, kdy bude nutné k řízení o přezkoumání úkonů zadavatele přizvat znalce podle zákona o znalcích a tlumočnících.

Související soubory

/jak-na-