216/23 Novela vyhl. č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi;T:22.11.2023

Vyhláška je navrhována v souvislosti návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, který je jako sněmovní tisk č. 476 projednáván Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.

Cílem návrhu vyhlášky je stanovit strukturu údajů, formu, způsob a časový interval poskytování údajů o léčivých přípravcích s příznakem „omezená dostupnost“ podle § 82 odst. 3 písm. d) zákona o léčivech a též pro údaje vyžádané Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle stejného ustanovení.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 22.11.2023.