216/20 Návrh vyhlášky o energetickém posudku; T:11.12.2020

Předložený návrh vyhlášky o energetickém posudku navazuje na návrh vyhlášky o energetickém auditu. Oba tyto návrhy prováděcích právních předpisů nahradí stávající vyhlášku č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění pozdějších předpisů, která je s ohledem na zákonnou úpravu neaktuální.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 11. 12. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/