215/16 NV o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody; T: 9.11.2016

V technické novele vyhlášky MPO č. 108/2011 Sb., dochází ke zkrácení zpracování naměřených údajů z původního 18 měsíčního intervalu na 12 měsíční, čímž se odstraňuje rozpor s vyhláškou ERÚ o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích. Další úpravou je stanovení náhrady škody za neoprávněný odběr zemního plynu tak, aby se tento přesunul do úrovně ekonomicky nevýhodné prevence, přičemž cena neoprávněně odebraného plynu je složena mimo jiné z dvojnásobku měsíčního aritmetického průměru operátorem trhu zveřejněné hodnoty Indexu OTE (POTE), zvýšené o 20%, nejméně však o 4 EUR/MWh.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/