215/15 Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky; T: 29.10.2015

Transpoziční novela zákona o pobytu cizinců a dalších souvisejících zákonů. Nad rámec transpozice je navrhována změna pravidel umožňujících vstup a pobyt cizinců za účelem podnikání a posílení odchylek od úpravy správního řádu.

Do zákona o pobytu cizinců se touto novelou vkládají nová pravidla v oblasti vstupu a pobytu cizinců za účelem podnikání. Zákon o pobytu cizinců byl v roce 2014 novelizován v souvislosti s transpozicí směrnice 2011/98/EU. Touto transpozicí byl do zákona částečně inkorporován vládou schválený „Nový systém ekonomické migrace[1]“ (dále jen „NSEM“). Vzhledem k časové tísni spojené zejména s nutností zajistit, aby byla novela schválena v transpoziční lhůtě, bylo rozhodnuto část týkající se podnikání, tak jak byla schválena v NSEM, do novely nevkládat a začlenit ji až do další novely.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/