215/10 Novela zákona o rostlinolékařské péči; T: 24.9.2010

 Cílem zamýšlené úpravy je:

a) zajistit kompatibilitu práva ČR a nařízení Evropského parlamentu a Rady;

b) usnadnit orientaci uživatelů v předpisu provedením legislativně technických úprav, doplnit potřebné kompetence Ministerstva zemědělství a rostlinolékařské správy, zjednodušit administrativu a procedurálně upravit správní řízení v oblasti rostlinolékařské péče v otázkách, ve kterých nelze pro specifika úpravy obecně aplikovat správní řád;

c) umožnit i jiným osobám než provozovatelům technického zařízení určeného k hubení škodlivých organismů vyrábět a označovat dřevěné obaly pro export zboží do třetích zemí v souladu s předpisy těchto zemí pokud požadují pro výrobu těchto obalů postup podle mezinárodního standardu ISPM č. 15 (Směrnice zavádějící pravidla pro dřevěný obalový materiál v mezinárodním obchodu) o ošetřování a značení dřevěných obalů proti škůdcům.

 

Návrh zatíží provozovatele vstupních míst o náklady spojené s instalací kontejnerů, určených k odkládání a následné likvidaci rostlin, rostlinných předmětů a jiných předmětů, dovezených ze třetích zemí v rámci osobního styku, které nesplňují podmínky pro jejich dovoz. Náklady na pořízení jednoho kontejneru činí přibližně 1000,- Kč a náklady na likvidaci jeho obsahu činí asi 500,-Kč.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/jak-na-