2/15 Nař. vl. pravidla pro organizaci služebního úřadu; T: 23.1.2015

Předkládaný návrh nařízení vlády může vyvolat nároky na rozpočty jednotlivých kapitol státního rozpočtu, potažmo na jednotlivé správní úřady, zvláště v důsledku sjednocení organizační struktury podle stanovených závazných pravidel pro vznik organizačních útvarů. Výši individuálních dodatečných výdajů nelze předem kalkulovat.

Ve státním rozpočtu na rok 2015 je kalkulováno s 5% navýšením objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, které mimo jiné slouží také na pokrytí změn v souvislosti s implementací zákona o státní službě. Lze předpokládat, že tyto prostředky plně pokryjí implementaci také předmětného nařízení vlády vyplývajícího ze zákona a kapitoly státního rozpočtu si případné dodatečné výdaje v personální oblasti pokryjí ze schválených objemů prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a schválených počtů zaměstnanců.

Související soubory