215/23 Návrh vyhl. č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků;T:22.11.2023

Vyhláška je navrhována v souvislosti návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, který je jako sněmovní tisk č. 476 projednáván Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.

Cílem vyhlášky je stanovit strukturu, formu, způsob a časový interval poskytování údajů o množství humánního léčivého přípravku, který má držitelům rozhodnutí o registraci k dispozici ke dni oznámení přerušení nebo ukončení dodávek.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 22.11.2023.