215/20 Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou; T:11.12.2020

Návrh vyhlášky upravuje podrobnosti průběhu a organizace vzdělávání v oborech vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou, v návaznosti na novelu nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, která nově zavádí obory vzdělání, v nichž je možné v rámci studia maturitního oboru vzdělání kategorie L0 dosáhnout také stupeň vzdělání s výučním listem (kategorie vzdělání H).

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 11. 12. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/