214/14 Návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě; T: 15.12.2014

Výrazným rysem navržené právní úpravy funkce interního auditu je přechod od decentralizovaného systému v zodpovědnosti jednotlivých orgánů veřejné správy k integrovanému systému, za jehož zavedení a nastavení zodpovídá Ministerstvo financí, a to zejména s přihlédnutím k jeho zodpovědnosti za oblast plnění státního rozpočtu.

Návrh zákona je implicitně provázán především na připravovaný zákon o státní službě. Očekává se, že vhodná aplikace obou právních úprav, tj. návrhu tohoto zákona a zákona o státní službě by měla přispět k omezení nedovoleného jednání při hospodaření s veřejnými prostředky.

Zpracování návrhu zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě je opatřením k eliminaci rizik souvisejících s nedočerpáním alokace pro programové období 2007 – 2013 v souvislosti s plněním usnesení vlády ze dne 5. března 2014 č. 144, kterým byla schválena Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/