214/10 NV o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny; T: 23.9.2010

Cílem vyhlášky je uvést informační povinnosti vůči České národní bance (dále jen „ČNB“) do souladu se změnami ve vyhlášce č. 411/2009 Sb. a doplnit okruh údajů potřebných pro kvalitní výkon dohledu nad pojišťovnami.

Předkládaný návrh vyhlášky zohledňuje především úpravy vyplývající z vyhlášky č. 411/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 411/2009 Sb.“). Praktické využívání informací z výkazů a hlášení předkládaných pojišťovnami a zajišťovnami ukázalo, že v některých oblastech hlášení dle vyhlášky č. 433/2009 Sb., nejsou veškeré potřebné informace pro dohledové účely zachyceny. Z těchto důvodů je navrhováno zavedení doplňujících informací o aktivním zajištění, a to i na úrovni zajišťovací činnosti provozované na základě svobody dočasně poskytovat služby nebo na základě práva zřizovat pobočky.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/